Rzecznik konsumentów

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
Beata Dorota Wyszyńska
pokój nr 23
tel. (86) 477 02 00, (86) 477 02 01, (86) 477 02 02,  wew. 45, fax 086 275 31 53

e-mail: sekretarz@wysokomazowiecki.pl


Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów w szczególności należy:  
    

  • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej  w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji  i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
  • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lubw przepisach odrębnych.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

 

PRZEJDŹ DO AKTUALNOŚCI RZECZNIKA

 

Informacje dla konsumentów, bezpłatne porady: