Kontakt


Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Ludowa 15 A
18-200 Wysokie Mazowieckie


e-mail: powiat@wysokomazowiecki.pl

Identyfikator ePUAP: 2013000, Skrytka ePUAP: /2013000/SkrytkaESP

 

 

Wykaz publicznych i wewnętrznych numerów telefonów  do  pracowników

Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem

 

Numery telefonów  centrali telefonicznej starostwa powiatowego:

86 275 24 17, 86 477 02 00,  86 477 02 01,  86 477 02 02,

Fax: 86 275 31 53

 

Nazwa wydziału

Rodzaj załatwianej sprawy

Nr telefonu bezpośredniego

Nr telefonu wewnętrznego po połączeniu z  nr centrali starostwa  

Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

1. Ewidencja gruntów: wypisy, wyrysy, kopia mapy ewidencyjnej, informacja o posiadanym gospodarstwie rolnym, rejestr cen nieruchomości z terenu:

 -  gmina  i miasto Czyżew, gmina Kobylin-Borzymy, gmina Kulesze  Kościelne, gmina i miasto Szepietowo, miasto Wysokie  Mazowieckie,

 - gmina Klukowo, gmina  Nowe Piekuty, gmina Sokoły, gmina   Wysokie  Mazowieckie

 - gmina i miasto  Ciechanowiec

 

- koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

 

 

 

 

 

 

 

86 2102011

 

86 2102012

86 2771145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

25

-

 

24

2. Sprawy związane z gospodarką nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa (prowadzenie spraw wywłaszczeniowo-odszkodowawczych, zwroty wywłaszczonych nieruchomości, zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości

 

 

-

 

 

 

60

3. Zgłaszanie zmian objętych ewidencją gruntów i budynków

-

39 i 40

4. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii:

 - zgłoszenie prac geodezyjnych i sprzedaży map zasadniczych do celów  opiniodawczych,

 

  

86 2102013

 

 

  

54

 

 5. Weryfikacja prac geodezyjnych

86 477 02 01

 55 i 70

Rolnictwa, Budownictwa

i Ochrony Środowiska

1. sprawy z zakresu budownictwa i inwestycji

86 2102006

86 2102007

35, 41 i 75

2. sprawy z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska: wydanie karty wędkarskiej, rejestracja jednostki pływającej, wyłączenie działki z produkcji rolniczej, ochrona środowiska

 

49

 

3. zmiana lasu na użytek rolny, wycinka drzew, wydawanie zaświadczeń do notariuszy z terenu:

- gmina Kobylin -Borzymy,  gmina  Kulesze Kościelne, gmina Sokoły, gmina  Wysokie Mazowieckie, miasto Wysokie Mazowieckie,

- gmina  i miasto Ciechanowiec, gmina  i miasto Czyżew, gmina Klukowo,   gmina Nowe Piekuty, gmina i miasto Szepietowo 

 

 

86 2102009

512 108 739

 

86 210 2009

512 108 397

 

 

62

Komunikacji i Dróg

1. rejestracja pojazdów, licencje, zezwolenia

2. prawa jazdy

86 2102004

86 2102005

36 i 52

56

Organizacyjny

1. pozwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy, nieodpłatna pomoc prawna

2. sprawy dotyczące projektu „Bony na szkolenia”

-

 

-

29

 

42 i 61

Powiatowy rzecznik konsumentów

1. sprawy konsumentów

86 2102003

45

 


Godziny pracy:

poniedziałki od 800 do 1600, wtorek - piątek od 730 do 1530

 

Starosta Wysokomazowiecki: Bogdan Zieliński
tel. 86 275 2417


Wicestarosta Wysokomazowiecki: Waldemar Stanisław Kikolski
tel. 86 275 2417

 

Sekretarz powiatu: Beata Dorota Wyszyńska
tel. 86 275 2417 wew. 45


Skarbnik powiatu: Elżbieta Żebrowska 
tel. 86 275 2417 wew. 27


Starosta przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek
w godzinach 900 - 1700.
Wicestarosta, etatowi członkowie zarządu, sekretarz, skarbnik i kierownicy wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek w godzinach 900 - 1600


Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@wysokomazowiecki.pl